Saturday, 14 September 2013

Allah Menjawab Al-Fatehah Kita

Assalamualaikum,

Sahabat-sahabat blogger yang kakmah kasihi, malam ni kakmah 
nak share satu lagi perkongsian ilmu yang kakmah 
sendiri pun selalu lakukan kesilapan ini ketika shalat.
Semuga ianya menjadi menafaat untuk kita semua.


❥ Pada saat kita membaca surah Al-Fatihah sewaktu kita Shalat,banyak sekali orang yang cara membacanya tegesa-gesa tanpa spasi, dan seakan-akan ingin cepat menyelesaikan Shalatnya..


❥ Padahal disaat kita selesai membaca satu ayat dari surah Al-Fatihah tersebut,ALLAH menjawab setiap ucapan kita..

❥ Dalam Sebuah Hadits Qudsi ALLAH Subhanahu Wata'ala ber-Firman :

❥ "AKU membagi Shalat menjadi dua bagian,untuk AKU dan untuk Hamba-KU"..

❥ Artinya, tiga ayat diatas Iyyaaka
Na'budu Wa iyyaaka Nasta'iin adalah Hak ALLAH, dan tiga ayat kebawahnya adalah urusan Hamba-NYA..

❥ Ketika Kita mengucapkan :

❥"AlhamdulillaahiRabbil'aalamiin".

❥ ALLAH menjawab :

❥ "Hamba-Ku telah memuji-KU"..

❥ Ketika kita mengucapkan :

❥ "ARRahmaaniRRaahiim"..

❥ ALLAH menjawab : 

❥ "Hamba-KU telah Mengaagungkan-KU"..

❥ Ketika kita mengucapkan :

❥ "Maalikiyaumiddin"..

❥ ALLAH menjawab :

❥ "Hamba-Ku memuja-KU"..

❥ Ketika kita mengucapkan :

❥ “Iyyaaka na’ budu Waiyyaakanasta’in”..

❥ ALLAH menjawab : 

“Inilah perjanjian antara AKU dan hamba-KU”..

❥ Ketika kita mengucapkan :

❥ “Ihdinash shiratal mustaqiim,
Shiratalladzina an’amta alaihim
ghairil maghdhubi'alaihim Waladdhooliin.”..

❥ ALLAH menjawab : “Inilah perjanjian antara Aku dan hamba-KU,Akan KU penuhi yang ia minta.”..

❥ (H.R. Muslim dan At-Turmudzi)

❥ Berhentilah sejenak setelah membaca setiap satu ayat..

❥ Rasakanlah jawaban indah dari ALLAH karena ALLAH sedang
menjawab ucapan kita..

❥ Selanjutnya kita ucapkan "Aamiin" dengan ucapan yang lembut, sebab Malaikat'pun sedang mengucapkan hal yang sama dengan kita..

❥ Barang siapa yang ucapan :

❥ “Aamiin-nya” bersamaan dengan para Malaikat,Maka ALLAH akan memberikan Ampunan kepada-nya.”..

❥ (H.R Bukhari,Muslim,Abu Dawud dan An-Nas)..

❥ Semoga BERMANFAAT,Silahkan Bagi Yang Mau Tag/Mem Bagikan Catatan Ini..

❥ Dengan Mem BAGIKAN Catatan Ini,Insya ALLAH Semoga Menjadi Tambahan Amal Shaleh Bagi Sahabat Fillah,Aamiin..SekianWassalam

No comments:

Post a Comment